TOMAR VARIANT

TOMAR VARIANT jest płynnym nawozem o działaniu zakwaszającym, który reguluje Ph wody używanej do stosowania nalistnego agrochemikaliów. Poprzez zakwaszenie wody produkt umożliwia obniżenie jej twardości, zwiększenie skuteczności działania nawozów dolistnych oraz środków ochrony roślin. Nie dopuszcza do hydrolizy zasadowej substancji aktywnej, polepsza zdolności do mieszania się różnych preparatów. Uzyskanie optymalnego Ph cieczy roboczej jest fundamentalne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania wielu preparatów grzybobójczych, chwastobójczych, owadobójczych fosforoorganicznych, produktów na bazie naturalnych pyretryn i biologicznych środków owadobójczych.

(opakowania: 5l, 10l)
Składnik   Skład %
Azot całkowity  N 3,0
Azot amoniakowy N 3,0
 Tlenek fosforu P2O5 18,0
 
Idealnie rozpuszczalne
Efekt bezpiecznego rozwoju roślin
Ekonomiczne