Uroczystość poświęcenia pomnika przy wjeździe do firmy Tomar 14.10.2014 r. Stworzone z natchnienia Tomasza M. Wrzeszcz - właściciela Tomar Lotyń.