II Dni Pola 2014

Jesienią 2013 założone zostały poletka doświadczalne w Stacja Doświadczalna Oceny odmian w Karzniczce Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Wyczechach. W sumie zasiano 30 odmian rzepaków firmy Rapool, Caussade, KWS, Maisadour oraz 30 odmian zbóż ozimych TopFarms, KWS, Agrobras.

Wiosną 2014 założone zostaną kolejne poletka z odmianami jarymi. Firma Tomar Sp. z o.o. wprowadzić chce w ten sposób pewną cykliczność spotkań, które będą odbywać się pod koniec czerwca danego roku celem lustracji różnych odmian, działania na nie środków ochrony roślin oraz różnych systemów nawożenia. Oceniane będą one przez rolników w uprawie polowej co da nam możliwość wybrania najlepszych rozwiązań a dzięki temu podniesieniu efektywności produkcji płodów rolnych.