Noworoczny Bal

Toasty, tańce, śpiewy, ale również podziękowania i nagrody – Noworoczny Bal burmistrza Okonka przeszedł już do historii. Opuszczano go z żalem.

Sobotni Bal Noworoczny, na którym bawiło się ponad sto osób, był okazja m.in. do nagrodzenia i wyróżnienia najlepszych przedsiębiorców w gminie. Mieczysław Rapta wręczył statuetki „Przyjazna Firma” tym, którzy pamiętają o innych, czynnie ich wspomagając. Wyliczanie zasług, jakie na tym polu miał Tomasz M. Wrzeszcz, zajęło prowadzącemu cześć oficjalną burmistrzowskiego balu, Pawłowi Kucharskiemu, kilka minut. Oprócz właściciela firmy Tomar z Lotynia statuetkę odebrali: Ewa Wiśniewska, dyrektor Banku Spółdzielczego w Okonku, Jan Krasa z Ciosańca - właściciel firmy przewozowej, Krzysztof Luksemburg - właściciel firmy budowlanej z Borek. Były również podziękowania za zaangażowanie na rzecz gminy.

Burmistrz Mieczysław Rapta i przewodnicząca rady Lidia Sameć wręczyli je m. in. Ryszardowi Teodorowiczowi, Krystynie Płochockiej, Ewie Zielińskiej, Andrzejowi Zawilińskiemu,firmom Okechamp, Baltic SeaTrans, Trans Glass, Plast-Rol, D.Bednarkowi, Lasom Państwowym oraz redakcjom lokalnych gazet,w tym „Aktualnościom lokalnym”. Były tez podziękowania i wzajemna wymiana prezentów z przedstawicielami zaprzyjaźnionej z Okonkiem niemieckiej gminy Stockelsdorf. Życzenia pomyślności w nowym roku mieszkańcom gminy złożył także senator Mieczysław Augustyn oraz wicestarosta Tomasz Fidler. A potem były toasty, tance, śpiewy, pyszna zabawa. Lokal Zbigniewa Markiewicza w Okonku goście z żalem opuszczali tuż nad ranem.