14.06.2014 II Dni Pola Tomar

W tym roku Okonek obchodzi 260 rocznicę nadania praw miejskich. Z tej okazji Urząd Miejski z Burmistrzem Okonka na czele, Okoneckie Centrum Kultury oraz bractwo motocyklowe OlszCHOPPER, przy wsparciu sponsora strategicznego, firmy TOMAR, zorganizował wyjątkowe Dni Okonka, które połączone zostały ze zlotem motocyklowym. W piątek i sobotę 27 i 28 czerwca na stadionie miejskim doskonale bawiły się setki ludzi, a także zaproszeni goście. Sponsorem strategicznym została firma TOMAR Sp. z o.o.

O II Dniach Pola Tomar można mówić wyłącznie w kategoriach sukcesu – czternastego czerwca uwaga wszystkich pracowników firmy skupiła się na klientach, będących współautorami jej rynkowego powodzenia. By wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom oraz potrzebom wykraczającym poza doraźne konsultacje, wzorem roku 2013 rolnikom zaoferowano całodzienne specjalistyczne doradztwo, które świadczyli pracownicy Tomar. Siłę teoretycznego przekazu bez wątpienia potęgowała możliwość praktycznej oceny przekazywanych informacji – tym razem prezes Tomasz M. Wrzeszcz zaprosił swoich klientów, w dużej części będących także przyjaciółmi firmy, do Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Wyczechach. Tam około dwukilometrową trasą wiodącą przez poletka pokazowe przeszło blisko dziewięciuset gości zorientowanych na zwiększenie wydajności produkcji swoich gospodarstw. Tę od lat gwarantuje niezachwiana jakość usług budujących ofertę Tomaru, ukierunkowaną na rozwój swoich kontrahentów.

Na starcie wszyscy zatem wyposażeni zostali w mapki z notatnikami, w których zapisać można było pytania nasuwające się na myśl podczas lustracji pól objętych różnym zastosowaniem technologii nawożenia i ochrony. Zainteresowanie rolników budziły również pokazowe kolekcje odmianowe zbóż ozimych, jarych, kukurydzy, rzepaku, roślin strączkowych, traw i soi. Jako że łącznie zaprezentowano dziewięćset odmian rozmieszczonych na dwudziestu dwóch hektarach, przyczynków do dyskusji nie brakowało. I słusznie, wszak jednym z celów Dni Pola Tomar jest umożliwienie rolnikom wymiany spostrzeżeń. Fachowego kontekstu rozmów dostarczali im eksperci firmy, udzielający porad m.in. w stricte technicznym aspekcie. Wyczerpującą informację otrzymali również zainteresowani najnowszą technologią w dziedzinie sprzętu rolniczego – do dyspozycji pozostawali przedstawiciele marki New Holland.

Szczęśliwcy

Wszyscy goście Tomar do domów wrócili z bagażem informacji i doświadczeń, niektórzy zabrali jednak ze sobą coś więcej – wartościowe nagrody. Momenty, w których Tomasz M. Wrzeszcz z losowo wyciągniętych z urny zaproszeń odczytywał dane kolejnych szczęśliwców poprzedzało napięcie – każdy czekał swojego nazwiska. W tym roku obdarowano aż jedenaście osób. Produkty Tomaru otrzymało sześciu z nich. Zrządzeniem losu Tomar Silifix trafił do rąk Krzysztofa Szylinga, a Warrand V do Jana Kucharskiego. Fortuna była też po stronie Grzegorza Kujawskiego, który otrzymał Tomar 13-40-13 i Józefa Spychały, któremu przedstawiciel firmy wręczył Tomar 20-20-20. Wojciech Gancarz wykorzysta natomiast w swoim gospodarstwie Tomar Amin, a pan Majoch – Tomar Micro-Max. Fundatorem dodatkowych nagród była firma Topfarms, która przekazała na loterię łączne tonę pszenicy. W tym przypadku szczęście uśmiechnęło się do Mariusza Zielińskiego, Andrzeja Kucharskiego, Bernarda Krolla, Romualda Gaca i jedynej kobiety w loteryjnym towarzystwie – Barbary Skiby. Każdy otrzymał po 200 kg materiału siewnego.

Silni sobą

II Dni Pola Tomar można uznać za wspólny sukces prezesa Tomasza M. Wrzeszcz, pracowników firmy oraz – przede wszystkim – rolników, którzy buduję tę markę i bez wątpienia są jej osobowością.

Cieszy mnie tak liczne grono rolników, którzy odwiedzili poletka tego dnia jak również dyskusje, które dotyczyły wymiany poglądów i spostrzeżeń na temat zwiększania wydajności i jakości plonów. Obserwuję coroczny wzrost wiedzy rolników dotyczącej upraw. Dziękuję za owocną współpracę Ośrodkowi Oceny Odmian w Wyczechach, zaproszonym rolnikom i wszystkim moim pracownikom, którzy byli zaangażowani w organizację spotkania.

Tomasz M. Wrzeszcz

Zapraszamy do przejrzenia galerii.